Loading...

Grävarbeten för vatten o avlopp

Behöver du hjälp med grävning för vatten och avlopp ska du kontakta oss. Har ni gamla ledningar så byter vi ut den gamla vattenledningen från tomtgränsen och ända fram till vattenmätaren i huset. Vi byter även avloppsrören och sätter spolbrunn på ledningen. Vid behov kan vi dra ny dagvattenledning från stuprör ända fram till kommunens nät samt montera ny dagvattenbrunn.

Dränering av husgrund

Dags att gräva om dräneringen? Vi har olika grävmaskiner för att kunna åta oss dräneringsarbeten även där det är trångt. En väl fungerande dränering är en viktig del för att undvika fuktproblem, men det finns fler delar som tillsammans skapar bra fuktskydd för grundmuren. För att få ett bra källarklimat behöver man styra fuktvandring och kondens i väggarna.

Enskilt avlopp

Berggårdens Grävtjänst är en diplomerad entreprenör och vi kan gräva alla typer av enskilda avlopp. Vi ordnar en lösning som är anpassad både efter ditt hushålls bästa och till de miljökrav som finns. Vi gräver avlopp i Linköping med omnejd. Välkommen med din förfrågan!

Pool

Vi utför markarbeten av slag bla poolgrävning. Beroende på era önskemål kan vi åta oss hela projektet från första spadtag till färdig pool eller enbart det som rör själva grävningen. Kontakta oss om du vill anlägga pool.

[instagram-feed]