Enskilt avlopp

Om du inte har tillgång till det kommunala avloppsnätet behöver du ordna en egen avloppsanläggning. På Berggårdens Grävtjänst i Linköping har vi kunskap om dagens hårda miljökrav och jobbar för att kunna erbjuda dig en lösning som både passar ert hushåll och stämmer med miljökraven. Vi är diplomerade entreprenörer som kan utföra alla typer av enskilda avlopp som tex minireningsverk, 3-kammarbrunnar med filter, pumpstationer mm.